Verse of Day

1 Ticalunik 3:12
Ad isnerni Ṛebbi leḥmala i tesɛam wway gar-awen, aț-țḥemmlem daɣen imdanen meṛṛa am akken i kkun nḥemmel nukni.