A A A A A

Verse of Day

Matyu 6:6
Bot wen unu a prie, galang iina wan ruum man, lak di duor an prie tu unu faada an no mek nobadi nuo. An unu Faada we si tingz we nobadi els no nuo bout, im wi gi unu wa unu fi get.