Verse of Day

Matyu 7:13
“Go chuu di naro giet, kaa di wan we waid an iizi fi go chuu dat tek unu chriet dong a el, an a dong de-so unu wi don fi eva. An a wol iip a piipl go chuu dat de giet.