פסוק היום
רומים 16:27
לאלהים החכם לבדו לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן: