פסוק היום
יוחנן 6:20
ויאמר אליהם אני הוא אל תיראו: