פסוק היום
אפסים 4:26
רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם: