פסוק היום

מתי 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם: