פסוק היום
תהילים 90:14
שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו: