פסוק היום

פיליפים 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי: