פסוק היום

גלטים 6:6
המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו: