פסוק היום

איכה 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם: