פסוק היום

משלי 11:25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא: