פסוק היום

תהילים 69:17
ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני: