פסוק היום

עמוס 5:4
כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו: