פסוק היום
א' יוחנן 4:21
וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו: