פסוק היום

מתי 6:14
כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם: