פסוק היום
תהילים 139:9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים: