פסוק היום
תהילים 86:6
האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי: