פסוק היום

אפסים 4:15
כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש: