פסוק היום

פיליפים 4:20
ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן: