פסוק היום

עברים 2:18
כי באשר הוא בעצמו ענה ונתנסה יכל לעזר את המנסים: