פסוק היום

מרקוס 9:23
ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין: