פסוק היום
Yûhenna 6:20
ויאמר אליהם אני הוא אל תיראו: