פסוק היום

אפסים 6:24
החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן: