פסוק היום
תהילים 121:7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך: