פסוק היום

תהילים 26:20
לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש: