פסוק היום
ישעה 1:17
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה: