פסוק היום
תהילים 80:7
אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה: