Στίχος της ημέρας

1 Τιμόθεο 5:3
Να τιμάς τις χήρες, αυτές που είναι πραγματικά χήρες.