Στίχος της ημέρας

Ιερεμίας 31:25
επειδή, χόρτασα την παραλυμένη ψυχή, και γέμισα κάθε θλιμμένη ψυχή.