Στίχος της ημέρας

Φιλιππησίους 4:13
Όλα τα μπορώ, διαμέσου τού Χριστού που με ενδυναμώνει.