Στίχος της ημέρας

Γαλάτες 5:24
Οσοι δε ειναι του Χριστου εσταυρωσαν την σαρκα ομου με τα παθη και τας επιθυμιας.