Στίχος της ημέρας

Ψαλμοί 80:7
Επιστρεψον ημας, Θεε των δυναμεων, και επιλαμψον το προσωπον σου, και θελομεν λυτρωθη.