Στίχος της ημέρας

Ιερεμίας 31:25
διοτι εχορτασα την εκλελυμενην ψυχην και ενεπλησα πασαν τεθλιμμενην ψυχην.