Στίχος της ημέρας

1 Τιμόθεο 5:3
Τὰς χήρας τίμα τὰς ἀληθῶς χήρας.