Päivän verse

Teot 3:19
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,