Päivän verse

Galatalaisille 6:6
Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa.