Taludtod ng Araw

Filipos 4:13
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.