Verse of Day

Yakobo 5:20
nenya esia be: ame si na nu vɔ̃ wɔla trɔ tso eƒe mɔ vɔ̃ dzi la, aɖee tso ku me eye woatsɔ nu atsyɔ nu vɔ̃ gbogbo aɖewo dzi.