Salm Päeva
Laulud 121:7
Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge.