Salm Päeva
Efeslastele 4:22
Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes,