Salm Päeva

Jesaja 40:29
Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.