Salm Päeva
Heebrealastele 2:18
Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.