Salm Päeva
Laulud 75:1
Laulujuhatajale: viisil 'Ära hävita!'; Aasafi lugu ja laul.