Salm Päeva

Efeslastele 4:25
Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.