Salm Päeva
1 Peetruse 5:6
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;