Salm Päeva

Nutulaulud 5:21
Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume! Uuenda meie päevi nagu muiste!