Salm Päeva

Apostlite Teod 3:19
Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks,