Salm Päeva

1 Moosese 6:22
Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi.