Salm Päeva
Laulud 69:17
Vasta mulle, Issand, sest hea on sinu heldus; pöördu minu poole oma rohket halastust mööda