Salm Päeva
Galaatlastele 4:19
Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!