Salm Päeva

Õpetussõnad 1:1
Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad