Salm Päeva
Õpetussõnad 14:21
Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis.