Salm Päeva

Galaatlastele 5:22
Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,