Salm Päeva

Efeslastele 4:15
vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.