Salm Päeva

Matteuse 6:14
Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,