Salm Päeva

Johannese 4:24
Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.'