Salm Päeva
Laulud 107:1
Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!