Salm Päeva

Heebrealastele 10:39
Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.