Salm Päeva

Laulud 71:9
Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!