Vers van de dag

1 Saloniklilərə 5:23
En Hij, Die u geroepen heeft, zal dat ook doen omdat Hij het beloofd heeft.