Vers van de dag

Amos 5:4
Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft.