Vers van de dag

Filippenzen 4:13
Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.