Vers van de dag

Kolossenzen 1:17
En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;