Verse of Day

1 Pïtɛr 1:13
Yen juɔɔc wek wepiɔth, ku yak yin, ku yak cok e ŋaath wek dhueeŋdepiɔu bi yien week ekool bi Yecu Kritho ro nyuɔɔth;