Verse of Day
1 Peter 3:15
ku yak Kritho theek e wepiɔth taki e Bɛnydit. Yak cool e cɔc wek rot, ke we bi loŋ de raan ebɛn ŋiec aa bɛɛr, raan e we thieec ne kede aŋɔth ŋathki, abak aa bɛɛr ne piɔnlir ku rieeu;