Verse of Day

Epethuth 4:29
E cin jam nhiɛɛny e bɛn bei e wethook, e ye jam piɛth etok, jam dueer kɔc kueet e ke dak keek, ke kɔc piŋ en ke ke bi dhueeŋdepiɔu yok.