Vers af dagen

2 Timotheus 1:12
for hvilken Sag jeg og lider dette, men skammer mig ikke derved; thi jeg veed, hvem jeg haver troet, og er vis paa, at han er mægtig til at bevare det, jeg haver nedlagt hos ham, til hiin Dag.