Vers af dagen

Filipperne 2:5
Thi det samme Sindelag være i Eder, som og var i Christus Jesus,