Vers af dagen

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!