Verš ze dne

Galatským 5:24
A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali[ své] tělo s vášněmi a žádostmi.