Verš ze dne

Efezským 4:25
Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých.