Verš ze dne

Efezským 1:9
když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle,