Verš ze dne

Skutky Apoštolské 4:19
Petr a Jan jim však odpověděli: "Posuďte, zda je v Božích očích spravedlivé, abychom vás poslouchali více než Boha.