Verš ze dne

Lukáš 5:26
Všech se tedy zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali: "Dnes jsme viděli nepochopitelné věci!"