Verš ze dne

1 Timoteovi 5:3
Cti vdovy, které jsou opravdovými vdovami.